Vedtaket om Ryfast opphevet

Fylkesmannen i Rogaland har opphevet Stavanger bystyres vedtak omikke å utrede alternativ 5 for Ryfast over Hundvåg.