Suldal vil styra næringsfond

Suldal Næringshage arbeider for tida intenst med å få til eit næringsfond for distriktskommunane i Rogaland.