Vil utrede to alternativ

— Stavangers politikere må få framlagt begge alternativer for Ryfast på Hundvåg lagt fram for seg. Så kan vi vurdere pris, trafikk og miljø.