Enstemmig innstilling fra KrF

Rogaland Kristelig Folkepartis nominasjonsnemnd har oversendt et enstemmig forslag til fylkestingsliste for Rogaland KrF til nominasjonsmøtet i Rogaland KrF.