Ferdig arkivert

Hundrevis av hyllemetre med protokoller står her i kjellermagasinetpå Statsarkivet i Stavanger, fra det nyeste nye til gamle, vakre,lærinnbundne skrifter, kirkebøker med fortegnelser over forfedre ogformødre og rettsbøker med saker mot og for de samme forforeldrene,lange bokmetre som svære offentlige kontorer har gitt fra seg ogloggen fra fyrmesteren som satt alene på et skjær i år etter år.Bevart for evigheten. En slags poesi.