Politikerne avventer

Fylkesordfører Roar Bergsaker er styreleder i Nord-Jæren Bompengeselskap AS. Ordførerne i Klepp, Randaberg, Sandnes, Stavanger og Sola sitter også i styret. Sistnevnte, Håkon Rege (H), avventer forprosjektet, før han vil gå for eller avvise tanken om en helautomatisk løsning. Men mener to spørsmål må være skikkelig avklart.