Nye møter i bydelsutvalgene

Nå startet bydelsutvalgene i Sandnes opp sine møter etter nyttår. Møtene er åpne for publikum. Først ut er Ganddal og Figgjo bydelsutvalg med møter mandag 27. januar. Ganddal bydelsutvalg skal blant annet diskutere reguleringsplan for utvidelse av idrettsanlegg, regulering av høyden på støyskjerm langs rv. 44 og valg av ny leder etter Terje Lunde.