Avgjørelse om leirskole utsatt

Rådmannen får saken om leirskole tilbake for ny vurdering.