Lokale matfolk redd for å miste Hotellhøgskolen

Restaurant— og hotellnæringen i Rogaland er nervøse for hva som vil skje med Hotellhøgskolen når HiS legger om sin organisasjon.