Helt uavklart på Hundvåg

Stavanger-politikerne fikk så smått begynt å se på papirutgaven avRyfast-utredningen i går. Hva som vil skje på Hundvåg er merusikkert enn noen gang tidligere. Flere av politikerne Aftenbladethar snakket med er svært forundret over at rapporten henviser tilet brev som Stavanger kommune skal ha sendt til veivesenet 29. junimens det stormet som verst i Ryfast-saken — etter Aftenbladetsavsløringer i vår om kostnadsberegninger som ble holdt skjult forpolitikerne.