Fotgjenger og syklister skal under jorda

Arbeidet med å bygge undergang under nordgående gate fra Tjensvollkrysset er i gang. Til sommeren forsvinner myke trafikanter under jorda. Før det blir det mye kø.