Vegvesenet vil vurdere motorveitiltak på nytt

Nærmere 10.000 flere biler på Motorveien enn tidligere antatt gjør at Vegvesenet åpner for å vurdere nye støytiltak ved Våland og Mosvatnet.