Idrettssatsingen på Jæren bekymrer

Kåre Strand i Klepp kommune er tvilende til om alle investeringer i nye idrettsanlegg er godt nok gjennomtenkt. Han etterlyser større diskusjon før bygging.