• Pål Christensen

Fylkeskommunen krever 4,6 mill. i erstatning

Rogaland fylkeskommune krever erstatning fra Klostergården AS etter at veien raste ut i Bergelandsgata i 2006.