Ranerne kan ha flyktet til Sverige

Mennene som sto bak det svært brutale ranet i Stavanger mandag, kan ha flyktet til Sverige. Svensk politi samarbeider tett med sine norske kolleger.