Sandnes-politikerne demper kulvert-håpet

Sandnes-politikerne vil tale saken til dem som blir berørt når E39 bygges ut til fire felt ved Stangeland. Men krever ingen kulvert-løsning for å hindre støy.