Unge funksjonshemmede bor fortsatt på sykehjem

I mai bodde 12 funksjonshemmede rogalendinger i alderen 35 til 49 år på sykehjem her i fylket. En hadde vært der i fire år.