62 barn med rettighet er uten barnehageplass

Av 931 barn som står på venteliste til barnehageplass i Stavanger, er 62 barn med spesielle behov. De har rett til å bli prioritert ved opptak.