Lovbrota aukar og 18 fleire skada i jærtrafikken

Talet på lovbrot har auka med ni prosent på Jæren i første halvår. Men ingen er døde i trafikken i perioden.