Barnevernet må bryte loven

— Det er hevet over tvil at barnevernet i Sandnes sliter med store etterslep og at vi har mye mindre ressurser enn i sammenlignbare byer.