• I 2005 fikk Jøsneset ny barnehage etter at bygdefolket la ned 850 timer med dugnad. I den sammenheng intervjuet Aftenbladet barnehagestyrer Astrid Øpstad, til venstre, og foreldrerepresentant Svanhild Hjorteland Gbada.

Holder liv i barnehage med tre barn

Hjelmeland vil opprettholde Jøsneset barnehage med to ansatte og tre unger.