Voldelige menn i fylket kan få hjelp

— Vi har fått signaler om at Helse Vest vil stille seg positivt til at det opprettes et behandlingstilbud for voldelige menn, sier psykolog Per Isdal.