Risikabel kjøtimport

Prøvar tatt av kjøtdeig hos Fatland i Ølen viser salmonellabakterie av ein type som kan gje alvorleg sjukdom hos menneske.