Oljesøl i veien

Vær forsiktig hvis du skal kjøre strekningen fra Kannik til Ullandhaug. Veien er full av olje.