Strømmen forsvant og kom igjen

Et trafo-havari forårsaket strømbrudd på Forus mandag formiddag.