Ny forkjørsveg Nærbø-Bryne

Mest heile vegstrekninga langs fylkesveg 215 mellom Nærbø og Bryne kan bli omregulert til forkjørsveg.