Først med nytt boss-system

Før jul vil framtidens bossanlegg med nedgravde containere tas i bruk i Stavanger. Først ute er borettslaget Veritas Terrasse.