Lokale utbyggere avgjør teglverk

I neste uke vil tre av de tidligere eierne i Jærtegl forsøke å forplikte store lokale utbyggere på å bruke lokal teglstein. I så fall kan det raskt bli ny varme i ovnen på Orstad.