Kommunen beklager feil i hjemmehjelpregninger

Sissel Landsnes, virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester iHillevåg og Hinna, legger seg flat etter at en bruker har mottatt18 regninger med feil i. Nå skal rutinene forbedres.