Vil ha tilbake skolekretsene

Situasjonen på Gausel skole fikk liten oppmerksomhet i kommunalstyret for oppvekst i går kveld. Politikerne vedtok å legge en helhetsvurdering til grunn for elevinntaket i grunnskolen.