Krisepsykolog har hjulpet politiet

— Ingen politifolk har behøvd psykologisk behandling etter ranet og politidrapet, men mange har trengt lang tid til å bearbeide det som skjedde mandag 5. april.