- Ryfast sikker nok

Statens vegvesen har ingen umiddelbare planer om to tunnelløp i Ryfast, slik Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) krever.