• Den aktuelle sjøfyllingen er en av bitene i puslespillet Fogn–Bokn–Byre–Halsnøy, et prosjekt med seks bruer og fyllinger som skulle knytte Fisterøyene sammen. Dette ble stoppet av fylket i 2013. Vianova
    Galleri

Denne sjøfyllingen kan bli første del av Øyfast

Finnøy kommune erkjenner at det kan ta lang tid å realisere Øyfast, det gigantiske milliardprosjektet som skal gi ferjefri vei i hele øyriket. På kort sikt er det derfor aktuelt å kople sammen Bokn og Byre med en sjøfylling.