• Antall utskrivningsklare pasienter som Stavanger skal ta mot øker. Det bekymrer Sissel Stenberg (Frp) til høyre og Sahfana M. Ali (til venstre). Stenberg tok saken opp i levekårstyret denne uken. Fredrik Refvem

Stavanger strever med å ta mot eldre som er ferdig behandlet på SUS

Mangel på sykehjemsplasser gjør at Stavanger ikke klarer å ta mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset fort nok. Det mener Frp og Ap som frykter problemet bare vil vokse.