• Dette bildet viser plastfibre i Strandalia i Strand. Fylkesmannen/Naturvernforbundet i Strand

Fylkesmannen har fått nok Ryfast-plast

Metoden for oppsamling av plastfiber og skyteledninger som brukes på Buøy og Solbakk, fungerer ikke, slår Fylkesmannen fast og varsler endret utslippstillatelse.