• Vil hjelpe asylsøkerne som kommer til Forus Beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune er trygg på at det gamle Telefon-bygget vil duge som akutt innkvarteringssted for asylsøkere.

1000 senger skal inn her i løpet av en uke

Beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune er trygg på at det gamle Telenor-bygget vil duge som akutt innkvarteringssted for asylsøkere. Både idrettslaget og menigheten i området er innstilt på å hjelpe til.