• Sauda har protestert mot planlagt nedleggelse av bankfilial og apotek, men legger selv ned legevakten. Det utfordrende arbeidet ved smelteverket er et av argumentene for å beholde en lokal legevakt. Pål Christensen

Denne byen kan miste legevakten

1500 saudabuer i protesttog fikk ikke gjennomslag. Sauda kommunestyre sier ja til felles legevakt med Suldal, Vindafjord og Etne.