• Bekymret: Leder Kåre Reiten (H) for levekårstyret i Stavanger og levekårdirektør Per Haarr liker dårlig at Stavanger må ta mot flere og flere og sykere og sykere pasienter fra sykehuset. Anders Minge

Eldre taper på helsereform

Kommunene må overta flere og sykere pasienter fra sykehuset nå enn før. Det har gått på bekostning av hjemmeboende eldre som trenger hjelp.