• På toppen av Rossåsen forklarte transportsjef Håkon Auglend i Sandnes hvordan traseene ble liggende på den andre siden av dalen. Stanley Wirak (t.v.), seniorrådgiver for statsråd Sanner, Liv Kristine Mortensen, seniorrådgiver i landbruksdepartementet, Brynhild Resell og Figgjobonde Sven Martin Håland. Bak hutrer fylkesmiljøvernsjef May Britt Jensen. Egil Ø. Nærland

Folket er hørt, nå avgjør Sanner E39 på Figgjo

Hva teller mest: barn og unges oppvekstmiljø, jordvern, friluftsliv, støy eller trafikksikkerhet? Statens vegvesen og vegdirektoratet står hardt på trafikksikkerhet; Fylkesmannen, folket og kommunen velger bomiljøet.