160.000 kroner i bot for påvirket kjøring

Migreneplaget mann med millioninntekter traff midtrabatt i Madlaveien i tablettrus.