• Kenneth Bjerga

Innlagt og utredes for svineinfluensa

Endelig diagnose er ikke påvist.