• Tor Inge Jøssang

Ingen mistanke om uaktsomhet

Ifølge politiet foreligger det ingen mistanke om uaktsomhet fra bondens side i forbindelse med brannen på Randøy som kostet 450 griser livet.