Tar kritikk til etterretning

Stavanger kommune sier de tar til etterretning at likestillings— og diskrimineringsombudet mener at de diskriminerte Dag Olav Stensland.