• Advokat Anne Kroken er fornøyd med at regjeringens forslag til ny straffelov ser ut til å heve straffenivået betraktelig. FOTO: Kristian Jacobsen

- Korrekt med strengere straffer

– Jeg tror skjerpede straffer for grove kriminelle handlinger er i tråd med folks rettsoppfatning. Det er helt nødvendig at samfunnet viser vilje til å gi strenge straffer til dem som begår slike forbrytelser, sier advokat Anne Kroken.