125 i 60-sonen

Utrykningspolitiets kontroll i Flyplassvegen tirsdag kveld resulterte i 13 forenklede forelegg.