No kjem dei lokale jordbæra

Fredag blir dei første jordbæra frå Jæren lagd ut for sal. Eit nytt prosjekt skal gje meir jordbær og endå tidlegare innhausting enn i dag.