Togene sto i to timer

Feil på kjøreledningen mellom Egersund og Hellvik