• Heidi Hjorteland Wigestrand

Er dette kunst?

Kan ein kalla ein slipt bergflekk i Øvre Suldal for kunst?