Råkjører må i fengsel

At 28-åringen forsøkte å unngå den automatiske trafikkontrollen ved å legge seg i motsatt kjørebane, mener retten er straffskjerpende.