• Sorenskriver i Stavanger Helge Bjørnestad. Jonas Haarr Friestad

«Bør være ferdig i løpet av februar»

Sorenskriver Helge Bjørnestad mener Birkedal-saken kan være ferdig i løpet av februar.